Yönetim Sistemleri Temel ve İç Denetim Eğitim Hizmetleri

PROSES yönetim sistemleri eğitimleri hizmetlerinde, yapılan eğitim ve gelişim yatırımının hem çalışanlar hem de hizmet alan kuruluş için bir değer yaratması ve kuruluşun stratejik hedefleri ile ilişkili olması esastır. Eğitimlerimizde katılımcıların kendi gelişimlerinin sorumluluğunu üstlenerek sürekli öğrenmeleri, kendilerini ve yaptıkları işleri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki eğitimleri deneyimli eğiticilerimiz ile birlikte vermekteyiz.

v  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Tanıtım Eğitimi,

v  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygulama ve Dokümantasyon Eğitimi,

v  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi,

v  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Tanıtım Eğitimi,

v  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulama ve Dokümantasyon Eğitimi,

v  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi,

v  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Tanıtım Eğitimi,

v  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama ve Dokümantasyon Eğitimi,

v  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitimi

v  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

v  ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitimi,

v  ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi / Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi Eğitimi,

v  ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Temel ve Dokümantasyon Eğitimi,

v  ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği İç Denetçi Eğitimi

v  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel ve Dokümantasyon Eğitimi,

v  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği İç Denetçi Eğitimi

v  ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitimi,

v  ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

 Yönetim Sistemleri Eğitimlerinde PROSES Danışmanlık Farkı

Sizi Anlarız: Uzman Eğitimcilerimiz ile eğitim öncesinde kuruluşunuzun ihtiyaç ve beklentilerini analiz ederiz,

Size Özel Tasarlarız: İhtiyaç ve beklentilerinize en iyi şekilde yanıt verecek eğitim programını size özel hazırlarız,

Hayata Geçiririz: Eğitim programının hedeflenen kazanımları katılımcıların davranışlarına yansıtması için özenle gerçekleştiririz,

Başarıyı Analiz Ederiz: Eğitim sonrasında programın kazanımları ışığında katılımcıların değişimlerinin ne ölçüde olduğunu değerlendiririz,

İstatistiksel Olarak Destekleriz: Eğitim sürecinin değerlendirmesini en ince ayrıntıları ile analiz eder ve üst yönetime sunarız,

Takip Ederiz: Sürekli danışmanlık ve/veya eğitim hizmeti verdiğimiz kuruluşlarda eğitimin etkinliğini takip ederek öğrenilen bilgi, beceri ve tutumların katılımcılardaki oluşturduğu etkileşimi takip ederiz