Sürdürülebilirlik Danışmanlık Hizmeti

Sürdürülebilirlik Danışmanlık Hizmeti

STRATEJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

·        Kurumsal Strateji Geliştirme

·        Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemleri / Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemleri

·        Sürdürülebilir Fiyat/Performans Analizi

OPERASYONEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

·        Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirme ve İzleme

·        Enerji Verimliliği

·        Kaynak Verimliliği

 

Sürdürülebilirlik Danışmanlık Hizmeti ile kuruluşların sürdürülebilirlik açısından durum analizini yaparız. Firmaların ellerindeki veri, bilgi, dokümantasyon, prosedür, strateji, amaç, hedef ve uygulamaların yani kuruluş enformasyonunu regule edecek şekilde detaylandırırız.

Firmaların mevcut organizasyon şemalarına, sürdürülebilirlik stratejilerine ve sektörlerine göre Sürdürülebilirlik Organizasyonel yapılanmasının nasıl olması gerektiğine ilişkin önerilerde bulunuruz.

Sürdürülebilirlik kavramının doğru anlaşılması, kapsamı, sürdürülebilirlik ekonomisi, riskler ve fırsatlar gibi konularda organizasyonel değişimin sağlanmasına katkı vermek amacıyla eğitimler düzenleriz.

Amacımız sizlerin hedeflerine, sektörel, konjonktürel durumlarına ve rakiplerine göre sürdürülebilirlik stratejilerinin, amaç, hedef, taktik planları ve yol haritalarının hazırlanmasıdır.