Kurumsal Yönetim Eğitim Hizmetleri

Kurumsal İş Organizasyonu Eğitimi

Genel: Bu eğitim programında katılımcılara; iş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: İş planı, işi basitleştirme ilkeleri, iş dağıtım tekniği, iş akımı tekniği.

Programın Kazanımları: Bu program, katılımcıların iş hayatında bilgi ve becerilerini arttırmaya yöneliktir.

 

Kurumsal İletişim Eğitimi

Genel: Programda, kurum içi sağlıklı ve etkili iletişim kurma ve bunu sürdürebilme eğitimi verilir.

Konu Başlıkları: Etkili iletişim, iş hayatında ilişkiler, uygulamalar.

Programın Kazanımları: Katılımcılar, iş hayatında daha başarılı iletişim kurarlar.

 

Kurumsal Motivasyon Eğitimi

Genel: Programda, motivasyon ve odak kavramlarını tanımlayarak, kendini tanımanın önemi ve kendini tanıma yöntemleri öğretilir. Eğitim alan katılımcılar, verimlilik ilkesinin önünde duran engellerin farkına varır, ulaşmak istediği hedef için yol haritasını çıkartır ve tüm süreci bilinçli olarak yönetir.

Konu Başlıkları: Motivasyon nedir ve ne işe yarar, katılımcıların kendini tanımasının önemi ve kendi tanıma yöntemleri, öğrenmede 4 aşama ve farkındalık, meta programlar, motive edici unsurlar nelerdir, motivasyonda psikolojik ve pratik süreklilik sağlama yöntemleri, motivasyonda süreç yönetimi, motivasyon teorileri, temel ve ileri motivasyon teknikleri.

Programın Kazanımları: Katılımcıların, kurumsal gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Eğitim alanlar; öz disiplin, sorumluluk, çalışkanlık, planlama ve uygulama becerisi elde eder.

 

Problem Çözme ve Etkili Karar Alma Eğitimi

Genel: Katılımcıların, günlük yaşamda veya iş hayatında karşılaştığı problemleri hızlı ve doğru bir şekilde çözebilmesi, olaylara farklı açılardan bakabilmesi ve farklı çözüm yolları üretebilmesi, karar alma sürecinde doğru bir yol izleyerek sonuca ulaşabilmesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Problem ve problem çözme, problem çözmeye etki eden faktörler, problem çözme süreci, problem çözme yaklaşımları, analitik ve yaratıcı düşünce, karar ve karar verme, doğru karar vermenin önemi, karar verme yöntemleri, doğru kararın özellikleri, inisiyatif kullanma kullandırma.

Programın Kazanımları: Katılımcıların kurumsal ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

 

Beden Dili Eğitimi

Genel: Kurumsal iletişimde katılımcıların beden dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmelerini ve proaktif bir iletişim kurabilmelerini hedefleyen bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Sözsüz iletişim, duruş, göz teması, mimikler, jestler, mikro ve makro ifadeler.

Programın Kazanımları: Katılımcıların kurumsal ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

 

Diksiyon Eğitimi

Genel: Doğru, etkili ve akıcı konuşma, doğru tonlamaları yapabilme teknik ve uygulamalarından oluşan bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Diksiyon sanatının önemi, nefes ve ses eğitimi, konuşma tekniği, yazı dili ve konuşma dili arasındaki farklar, kelime ve söz noktaları, anlatım, jest ve mimikler.

İstihdam Alanları: Katılımcıların kurumsal ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.