Çevre Atık Yönetim Eğitimi Hizmetleri

Çevre Atık Yönetim Eğitimi Hizmetleri

ÇEVRE EĞİTİMİ

Çevre Eğitimi her kuruluşun kendi bünyesinde çalışan personelin çevre konusunda bilinçlenmesi için gerekli olan bir çalışmadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, her işletme için ÇED kapsamında, Atıklar kapsamında, Çevre izni kapsamında çevre eğitimi verilmesi gerektiğini bildirir. Bu eğitimler yılda en az 1 kere tekrarlanmalıdır. Eğitim esnasında çalışanlarla soru cevap şeklinde ilerlenmeli ve görsel olarak sunumların hazırlanması gerekmektedir.
Bazı firmalara marka denetimi kapsamında çevre danışmanlık yapılan denetimler neticesinde de çevre eğitimi yapılması ön görülmektedir. Bu eğitimde en dikkat edilmesi gereken husus, atıkların kaynağında doğru olarak ayrıştırılması, atık kodlarının tanımı, atık sahasının yeri konumu, hangi atıklar ne şekilde bertarafa edilmesi gibi hususta çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
1982 Anayasasının 56. maddesinde ” Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir” denilmektedir. 
Bu maddeyi ilke edinerek hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde uzman Proses Danışmanlık kadrosu tarafından tesis çalışanlarına aşağıdaki konularda düzenli olarak Çevre Eğitimleri verilmektedir.

v  Çevrenin Önemi ve Çevre Kirliliğinin Sonuçları

v  Çevre Mevzuatı Gereği Sorumluluklar ve Görevler

v  Çevresel Yaptırımlar

v  Çevre Mevzuatı Eğitimi

v  Çevre İzin ve Lisans Bilgilendirme Eğitimi

 

ATIK YÖNETİM EĞİTİMİ

Atık Yönetimi, atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü işlemlerini içeren bir yönetimdir.

Bu eğitimde, çevre kirliliğinin en önemli sorunlarından biri olan atıkların nasıl yönetilmesi gerektiği katılımcılara aktarılacaktır.

Eğitimin Hedefi:

Bu eğitime katılan katılımcılara aşağıdaki konular aktarılacaktır;

v  Çevre Kirliliğine Neden Olan Atık Türleri

v  Atıkların Sınıflandırılması

v  Geri Kazanılabilir ve Değerlendirilebilir Atık Türleri

v  Tehlikeli Atıkların Özellikleri ve Türleri

v  Tıbbi Atıkların Yönetimi

v  Ambalaj Atıklarının Yönetimi

v  Atıkların Taşınması, Saklaması ve Depolanması Yöntemleri

v  Atıkların Bertaraf Yöntemleri

v  Atık Yönetiminde Sorumlulukların Belirlenmesi

v  Türkiye’de Atık Yönetimi

v  Geri Dönüşüm ve Faydaları

 

Eğitimin Kazanımları:

Bu eğitime katılan katılımcılar atık yönetimi ve uygulaması hakkında bilgi sahibi olacaklardır.