TSE Danışmanlığı

TSE Ürün/Hizmet Belgelendirme

Bir ürünün veya bir hizmetin belgelendirilmesi, ürüne veya hizmete ait özel standartlar ve kriterlerde uygunluğun güvence altına alınmasını sağlayan bir yapı kurulması ile oluşur.

Ürün Belgelendirme;

Ürünün üretiminden ürünün sevkine kadar tüm aşamaların kontrol edilmesi, Ürünün deneyleri, Deneylerin kontroller ile izlenmesi, fabrika kalitesinin izlenmesi, ekipmanların takibine kadar tüm aşamaların kontrol altında tutulması esastır.

Hizmet Belgelendirme;

Hizmetin nasıl yapılacağı, Hizmet yerinin uygunluğu, Hizmeti sağlama aşamasında ilgili hizmet materyallerin uygunluğu ile ilgili tüm kriterler ilgili standarda uyumu ile sağlamak esastır.

TSE Ürün/Hizmet Belgelendirme Faydaları

v Türkiye pazarında prestij, piyasada güveni sağlar

v Tüketici gözünde güven oluşturur.

v Özel sektör ve Kamu ihalelerinde diğer belgesiz firmalara göre avantaj sağlar.

v Ürünün veya hizmetin izlenmesini sağlayarak hata oranını en aza indirmeyi sağlar.