İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

İş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmeti ile yürütülecek çalışmalar, ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yerine getirilerek performansın sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Tüm faaliyetler gerçekleştirilirken olası riskler önceden analiz edilerek, bu riskleri önlemeye yönelik proaktif yaklaşımlar sergilenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kültürü yaşama hakkını temele alan sürdürülebilir bir gereksinim olarak görülmektedir. Proses Danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirirken; bilgi ve deneyim paylaşımı ile hedeflenen iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki standartlaşmayı sağlarken, çalışanlar ve tüm paydaşlar arasında yaygınlaştırır. Bu amaçla hizmet verdiğimiz projelerimiz bünyesinde sinerji ve fark yaratma fırsatları değerlendirilmektedir. Hizmet süremiz boyunca; kendi sektörlerinde ve küresel boyutta iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında örnek yaklaşımlar geliştiren, performansıyla öncü olan ve bu sürdürülebilirliği hedefleyen bir kurumsal yapıya sahip olmanız için değerlerimiz ışığında çalışmalarımızı yürütmeyi taahhüt ederiz.

Danışmanlık Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

v İşletmedeki mevcut sistemin incelenerek, ayrıntılı analizlerin sonuçlarının yönetime raporlanması,

v Risk değerlendirmesi,

v İSG kurulunun oluşturulması,

v Periyodik denetim planlarının yapılması, uygulanması, raporlanması,

v Acil durum planlarının ve ekiplerinin oluşturulması, tatbikatların yaptırılması,

v Üst yönetime ve çalışanlara eğitim verilmesi,

v İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ölçümlerin yaptırılması,

v Periyodik kontrollerin yaptırılması,