Atık Yönetim Danışmanlığı

Atık Yönetimi Nedir?

Her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir.

 

Kısaca; atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.

 

v Faaliyetler sonucu oluşan tüm atıkların sınıflandırılması

v Atık yönetimi ile ilgili talimat ve organizasyonel yapının oluşturulması

v Endüstriyel atık yönetim planının hazırlanması

v Tehlikeli atıklar için depolama sahalarının projelendirme ve izin hizmetleri

v Yönetmelikler bazında tüm beyan formların hazırlanması

v Atıkların geri kazanım/nihai bertaraflarıyla ilgili proje, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi